Kvalitetspolicy

Göre Byggs kvalitetspolicy bygger på enkla och väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner mellan beställare och företaget. Det är därför Gäre Byggs kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders önskemål, skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att Gäre Bygg skall sträva efter att:

  • I våra anbud erbjuda rätt kvalité efter önskad standard, så att kostnaden för produktionen blir så optimal som möjligt för kunden.
  • Ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalité.
  • Hålla god ordning och tillse säkerställd arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Att med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.
  • Att varje medarbetare är engagerad och känner ansvar i sin egen arbetsinsats.
  • Att göra varje beställare och projekt till en referens.

Kontakt

Gäre Bygg AB

Postadress:
Stadsskogsvägen 5
711 34 Lindesberg

Besöksadress:
Kåsatorpsvägen 5, Skövde

Telefon: 0500-47 11 00
Mail: info@garebygg.se